BOI e-Journal ฉบับที่ 3/2564 “ส่งเสริม Tech Startup ไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

Sponsored Content
วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 17:00 น.
BOI e-Journal ฉบับที่ 3/2564 “ส่งเสริม Tech Startup ไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 3/2564

ธีม  “ส่งเสริม Tech Startup ไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน

• บีโอไอ หนุน Tech Startup

• U DRINK I DRIVE Startup เพื่อสังคม

• Startup ไทยบุกอวกาศ มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี

• ลงทุนในต่างประเทศ ทางออก...การขาดแคลนแรงงาน & ทรัพยากร

คลิกอ่านฉบับนี้

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/03/index.html 

อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่

https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list&language=th  

สนใจสมัครสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลิก  www.boi.go.th

(อยู่บริเวณมุมบน ด้านขวา หัวข้อ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”)