บีโอไอ-CoRE-TARA จัดสัมมนาออนไลน์ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล”

Sponsored Content
วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 16:18 น.
บีโอไอ-CoRE-TARA จัดสัมมนาออนไลน์ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล”
บีโอไอ-CoRE-TARA จัดสัมมนาออนไลน์ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรจากสำนักงานฯ นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล พร้อมกันนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ได้ร่วมให้ข้อมูลถึงแนวทางการให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ฯ ตลอดจนการนำเสนอถึงผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมของระบบอัตโนมัติที่มีต่อการทำงานโดยรวม จากผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด อีกด้วย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมากกว่า 300 คน