บีโอไอจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thai-Belgian Business Forum

Sponsored Content
วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 10:02 น.
บีโอไอจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thai-Belgian Business Forum
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ The 7th Thai-Belgian Business Forum: Thailand’s Post COVID-19 Investment & Economic Outlook “Think Resilience, Think Thailand”

เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการทำธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมบรรยายและรับฟังจำนวนมาก โดยมี H.E. Mrs. Sibille de Catier d’Yves เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงาน จากนั้น Mr. Matthijs van den Broek ได้อัพเดทสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในภาพรวม ต่อด้วยการกล่าวบรรยายถึงบทบาทของบีโอไอและโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี (รองเลขาธิการบีโอไอ) และนางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส่วนฝั่งผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนมีนายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัท สหพัฒน์พิบูล Mr. Philip Coates ประธานหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย (BeLuThai) และผู้แทนบริษัทสัญชาติเบลเยียม-ลักเซมเบิร์กที่ได้เข้ามาลงทุนในไทย มีเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ด้วย