เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนภารกิจ"จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม"เป้าสู่เกษตร4.0

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16:35 น.
เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนภารกิจ"จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม"เป้าสู่เกษตร4.0
กระทรวงเกษตรฯเดินหน้านโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 สวก.เปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์เทคโนโลยีและเปิดตัวผลงานวิจัยเด่น พร้อมจับมือภาคเอกชนดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ภายใต้"5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้ ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแกนขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำการเกษตร จนถึงปลายน้ำการพาณิชย์ มุ่งเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพใหม่ให้กับประเทศไทยจึงเร่งดำเนินการส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ไปสู่ภาคธุรกิจและการลงทุนซึ่งเป็นแนวทาง”จากหิ้งสู่ฟาร์ม จากหิ้งสู่ห้าง” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยมี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

น.ส.ศิริกร วิวรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สวก. กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยสวก. จะจัดงาน “ARDA Virtual Meeting : สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ในรูปแบบ Virtual Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จับมือผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอก  ดรัก จำกัด บริษัท เจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุก ไทย จันทรา นำผลงานวิจัยไปสู่ตลาด พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเด่น อาทิ อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสพร้อมรับประทาน มาการีนจากน้ำมันรำข้าว อาหารเจลจากข้าวกล้องสี เครื่องดื่มฟังก์ชันข้าวไทย สารออกฤทธิ์จากใบบัวบก สำหรับการนำไปพัฒนาตำรับยาทาภายนอก และชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นจุดเริ่มในการผลักดันให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางทางเศรษฐกิจและสังคมภายในงาน เปิดให้ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก. บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประกอบด้วย 4 โซน คือโซนที่ 1 Show case จาก “หิ้งสู่ห้าง” มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำนมข้าวออแกนิค ซอสหมักเนื้อสมุนไพร เครื่องสำอางจากไหม และอาหารเสริมจากถั่งเช่าโซนที่ 2 ผลงานวิจัยพร้อมใช้ “เชิงพาณิชย์” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ กากเต้าหู้หมักยีสต์แดงสำหรับอาหารโคเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากผลและกากเม่า เครื่องจักรกลผลิตเงาะกระป๋อง และไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดโซนที่ 3 องค์ความรู้วิจัยพร้อมใช้ “เชิงสาธารณะ” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ ระบบเตือนภัยดินถล่ม ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้าอ่าวบ้านดอน และข้าวโพดหลังนาสู้ภัยแล้งโซนที่ 4 ระบบ TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไท

นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอ “สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมรับชมงาน ผ่านทางเว็ปไซต์ https://ardavirtualmeeting.digitalnextecho.com/register.php ซึ่งคาดว่าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดและเชื่อมเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศต่อไป