พาณิชย์หนุน SME เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค

วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 10:01 น.
พาณิชย์หนุน SME เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค
พาณิชย์ หนุน SME เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค เพิ่มโอกาสธุรกิจ 3,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองโฆษกรัฐบาล) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสนับสนุนผู้ประกอบการSME เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น ซึ่งมีมูลค่าการตลาดราว 3,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคด้วย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 1 ก.พ.64) ประเทศไทยมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ประมาณ 2,800 คัน ส่วนใหญ่เป็นอาหารอินเตอร์ 27% เครื่องดื่ม 26% และอาหารไทย 22% ส่วนการลงทุนในธุรกิจนี้ ราคารถใหม่ เริ่มต้นประมาณ 5 แสน - 1 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อคันต่อปีประมาณ 1,056,000 บาท อัตราการเติบโตของธุรกิจเฉลี่ย 20% ต่อปี