บีโอไอหารือกรมปศุสัตว์ ผลักดันผู้ผลิตอาหารและยาสัตว์ รองรับการลงทุน Circular Economy

Sponsored Content
วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 11:23 น.
บีโอไอหารือกรมปศุสัตว์ ผลักดันผู้ผลิตอาหารและยาสัตว์ รองรับการลงทุน Circular Economy
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ประชุมหารือร่วมกับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการยกระดับการผลิตและการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตอาหารและยาสำหรับสัตว์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการลงทุนด้านการจัดการปศุสัตว์ในรูปแบบการจัดการซากสัตว์ (Rendering) ที่รองรับแนวทางการลงทุนในกลุ่ม Circular Economy

นำโดยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ สำนักงานบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต