คลอดมาตรการลดภาระเอกชน แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 12:09 น.
คลอดมาตรการลดภาระเอกชน แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน
การท่าเรือฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกมาตรการจูงใจลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่า แก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คาดไตรมาส2สถานการณ์ดีขึ้น

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งในส่วนของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังเพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการ ดังนี้1.ให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ ในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนม.ค. -มี.ค. 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 5,280,000 บาท

2.ให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนม.ค.- มี.ค. 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 384,000,000 บาท

สำหรับมาตรการที่ออกมาเป็นการลดอัตราค่าภาระและค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้สายเรือนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน โดยคาดว่าสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าจะคลี่คลายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เนื่องจากการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่เริ่มอิ่มตัว และสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงจะ ทำให้ตู้สินค้าที่ตกค้างจากประเทศปลายทาง(ยุโรปและสหรัฐ) เริ่มหมุนเวียนกลับสู่ระบบมากขึ้น