สอท.เรียกเชื่อมั่นอาหารไทย ออกมาตรฐาน IPHA ปลอดภัยไร้โควิด

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:57 น.
สอท.เรียกเชื่อมั่นอาหารไทย ออกมาตรฐาน IPHA ปลอดภัยไร้โควิด
ส.อ.ท.จับมือภาครัฐ ออกมาตรฐาน IPHA อาหารไทยปลอดภัยไร้โควิด ดึงโรงงานกว่า 1 หมื่นแห่งเข้าระบบประเมินผล ภายใต้ GMP, HACCP และ ISO22000

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO22000 เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร ออกมาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration”

ทั้งนี้ได้ใช้มาตรการจัดการสุขอนามัย 3 ด้าน คือ การจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ, กระบวนการผลิต และบุคลากร พร้อมเสริมมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากสถานประกอบการได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองของสถานประกอบการครบถ้วนแล้ว ส.อ.ท.จะออกเอกสารเพื่อแสดงว่า เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA  ซึ่งจะได้เครื่องหมายรับรองตนเอง

“จากข้อมูลพบว่าจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบหนักมาก เนื่องจากคู่ค้าหรือผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื่อว่ามาตรการร่วมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  โดย IPHA จะมีเอกสารรับรองเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่ออัพเดทสถานะในสภาวะปัจจุบันและเพื่ออัพเดทอยู่เสมอ “

ขณะเดียวกันจะนำข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองตนเอง IPHA แจ้งให้กับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วโลกให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในต่างประเทศอีกด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการระดมกำลังทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อค้นหา ควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น แม้ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ แต่สามารถควบคุมได้เพราะมีทีมจากทั่วประเทศมาสมทบ

ส่วนผลิตภัณฑ์และอาหารจากจังหวัดสมุทรสาครควรผ่านการรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับส.อ.ท. และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำมาตรการIPHA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคมั่นใจได้

ด้านนายกอบชัย  สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีจำนวน 10,399 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดทั้งโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านบาทต่อปี นับเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ  ดังนั้น การเพิ่มมาตรการดำเนินมาตรฐานตามสุขอนามัยขั้นสูงสุดจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและคู่ค้า

สำหรับขั้นตอนการขอรับมาตรฐาน IPHA  ทางสถาบันอาหารและ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA และร่วมเป็นคณะทำงานทวนสอบในกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ