นิคมอมตะซิตี้ฯ เพิ่มพื้นที่อีก 1 พันไร่ดึงลงทุนอีอีซี

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:40 น.
นิคมอมตะซิตี้ฯ เพิ่มพื้นที่อีก 1 พันไร่ดึงลงทุนอีอีซี
บอร์ดกนอ.ไฟเขียวขยายพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง รองรับลงทุนใหม่ใน อีอีซี สร้างเม็ดเงินกว่า 3 หมื่นล้าน ตอบโจทย์ปีแห่งการลงทุน เชื่อโควิดรัฐบาลเอาอยู่

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.หรือ บอร์ดกนอ.เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้ขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) 1,008 ไร่ พื้นที่อ.ปลวกแดง และอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง จากพื้นที่เดิม เพื่อสอดรับกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ของทางรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ปี 2564 เป็นปีแห่งการลงทุน วางเป้าหมายไว้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้หลังประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว จะสามารถพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จภายใน 5 ปี สร้างเม็ดเงินลงทุนในประเทศกว่า 32,176 ล้านบาท จ้างงานเพิ่ม 8,000 คน

อย่างไรก็ตามพื้นที่อีอีซีถือเป็นปัจจัยหลักต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่มุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ และเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุน แม้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โครงการต่างๆ ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอยู่ เห็นภาพชัดเจน ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นภาพที่นักลงทุนต่างชาติรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง

“นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) อยู่ในพื้นที่เป้าหมายรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจลงทุนในพื้นที่ โดยทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอีอีซีทุกด้านทั้งการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงข่าย 5G ในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก”

นอกจากนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ได้เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ 17 ประเทศในปี 2021 โดยอนาคตเศรษฐกิจของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ด้วยเหตุผลที่ว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดประเทศให้นักลงทุนเดินทางเข้ามาได้ก็จะมีนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่และสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันยังยกไทยให้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่ดึงดูดใจที่สุดในปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แม้จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยที่ผ่านมาไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการนำวัคซีนมาใช้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อาจทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้และส่งผลให้กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ