รฟม.เคาะขายตั๋ว "Multiline Pass"เดินทางข้ามระบบรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน-สีม่วง

วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 17:52 น.
รฟม.เคาะขายตั๋ว "Multiline Pass"เดินทางข้ามระบบรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน-สีม่วง
บอร์ดรฟม.เห็นชอบขายตั๋วเที่ยว2รูปแบบ "Blueline Pass" ใช้เดินทางเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ "Multiline Pass" ใช้เดินทางข้ามระหว่างสายสีน้ำเงิน กับ สายสีม่วง เริ่มต้นที่ 15 เที่ยว เปิดจำหน่าย 1 มี.ค.64เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดรฟม. ที่มีนายสราวุธ ทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบตามที่รฟม.เสนอการจำหน่ายตั๋วเที่ยว 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Blueline Pass ใช้เดินทางเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 15 เที่ยว ราคา 450 บาท จำนวน 25 เที่ยว ราคา 700 บาท จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท และจำนวน 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท

และประเภทMultiline Pass ตั๋วโดยสารเดินทางข้ามระบบ ระหว่างสายสีน้ำเงิน กับ สายสีม่วงจำนวน 15 เที่ยวราคา 810 บาท จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท จำนวน 40 เที่ยวราคา 2,000 บาท และจำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยทุกชนิดราคาใช้เดินทางภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรกตามประเภทของเที่ยวโดยสารแต่ละชนิด และต้องใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่เติมเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และเที่ยวโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าMRT เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนจะจ่ายค่าโดยสารสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินสูงสุด 70 บาทเหลือลดราคาอยู่ที่ 54 บาท เท่านั้น

สำหรับปริมาณผู้โดยสารหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารลดลงเหลือประมาณ 170,000-180,000 เที่ยวคน/วัน จากช่วงเวลาปกติมีผู้โดสารใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินประมาณ 390,000-400,000 เที่ยวคน/วัน สายสีม่วงลดลงเหลือ30,000 เที่ยวคน/วัน จาก 60,000 เที่ยวคน/วัน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้ปัจจุบันจากบางใหญ่่ถึงเตาปู ระยะทางทั้งสิ้น23กม.