รื้อสูตรเอทานอลใหม่ ก่อนดันโซฮอล์อี 20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:19 น.
รื้อสูตรเอทานอลใหม่ ก่อนดันโซฮอล์อี 20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน
รมว.พลังงานสั่งปรับโครงสร้างราคาเอทานอลหวั่นราคาสูงกระทบค่าครองชีพประชาชน ปูทางก่อนเดินหน้ายกเลิกโซฮอล์ 91หันยกโซฮอล์อี 20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ

นายกุลิศ  สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ได้สั่งการให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ทบทวนแนวทางการปรับโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ ให้มีเหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดรับกับสถานการณ์การผลิต และความต้องการใช้เอทานอลในตลาดให้มีความสมดุล ป้องกันปัญหาความไม่สมดุลของ Demand และ Supply ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาเอทานอลในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และผลักดันน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ให้เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อลดชนิดของน้ำมันในตลาดให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีหลากหลายชนิดมากจนเกินไป

ขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณและราคาของเอทานอลในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน อ้อย มันสำปะหลัง ไปจนถึงประชาชนผู้บริโภคน้ำมัน

“การทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างราคาเอทานอลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการให้เกิดความสมดุลทั้งปริมาณการผลิต การใช้ และราคา ของเอทานอลให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปิดช่องว่างปัญหาระหว่างทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยไม่เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนในอนาคต”