"ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services"

Sponsored Content
วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 16:22 น.
"ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services"
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การยื่นขอสิทธิและประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการอาจต้องติดขัด บีโอไอจึงเปิดช่องทาง e-Services เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ขาดการติดต่อ

คลิกลิงก์ ภาษาไทย

https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=th 

คลิกลิงก์ ภาษาอังกฤษ

https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=en  

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ