ดัชนีเศรษฐกิจ-หนี้ครัวเรือนไทย อีก 3เดือนหน้า ปรับลด 40.7%

วันที่ 09 ม.ค. 2564 เวลา 14:02 น.
ดัชนีเศรษฐกิจ-หนี้ครัวเรือนไทย อีก 3เดือนหน้า ปรับลด 40.7%
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย บอกเลยแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ฉุดดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย เดือนธ.ค.2563 ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผลผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนธ.ค. 63 และในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 40.2 และ 40.7 ตามลำดับ ดัชนี ปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ

โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะการจ้างงานและรายได้ หลังเริ่มมีการกลับมาแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในช่วงกลางเดือนธ.ค. 63 (การสำรวจดำเนินในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค. 63)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับเดียวกับปีก่อน ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากมาตรการเยียวยาผลกระทบต่าง ๆ ของภาครัฐที่ช่วยให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังสามารถใช้จ่ายได้ในระดับปกติ

ขณะที่ การกลับมาแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาชะงักชะงันอีกครั้ง อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเริ่มกลับมาฟื้นตัวจะยังได้รับผลกระทบต่อเนื่อง

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานที่ยังมีแนวโน้มเปราะบาง สถานการณ์ในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งระยะเวลาที่ใช้ควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดรวมถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ใช้ ส่งผลให้ภาวะการครองชีพของครัวเรือนมีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้น

อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามมาตรการภาครัฐในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ประคองภาวะการครองชีพของครัวเรือน