บีโอไอร่วมหารือส่งเสริม Startup

Sponsored Content
วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 10:40 น.
บีโอไอร่วมหารือส่งเสริม Startup
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะ ร่วมหารือกับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital) และ CEO บริษัท InnoSpace (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทย ณ สำนักงานบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต