เติมด่วน !!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ ขึ้นราคา 50 สต.

วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 17:23 น.
เติมด่วน !!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ ขึ้นราคา 50 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร   ส่วนกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 6 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่   30.66 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  23.25 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 21.74 บาทต่อลิตร   แก๊สโซฮอล์ 91  อยู่ที่  22.98 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่  18.84 บาทต่อลิตร 

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่  24.19 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่  21.19 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 20.94 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  28.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร