ธพส.ปลื้มปี63ผลงานทะลุเป้าพร้อมเปิดแผนปีหน้าบิ๊กโปรเจกต์

วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เวลา 12:58 น.
ธพส.ปลื้มปี63ผลงานทะลุเป้าพร้อมเปิดแผนปีหน้าบิ๊กโปรเจกต์
"นาฬิกอติภัค"โชว์ผลการดำเนินงานปี 63 สำเร็จตามเป้าคว้ารางวัลใหญ่ระดับทอง พร้อมเปิดแผนปีหน้าชุดใหญ่ไฟกระพริบ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐอันดับ 1 ของไทย และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดเผยว่า ในปี 2563 ธพส. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ได้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้เปิดประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ มูลค่าโครงการกว่า 6,700 ล้านบาท ซึ่งคาดได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคมนี้ โดยโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2566 นอกจากนี้ยังได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ บริเวณซอยพหลโยธิน 11 พร้อมส่งมอบให้กรมธนารักษ์เข้าใช้งานได้แล้ว

นอกจากนั้น อีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ ธพส. คือการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่จัดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ยกระดับคุณภาพน้ำ รวมถึงการประหยัดน้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดอีกด้วย  

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและธุรกิจทุกภาคส่วน นั้น ธพส.  จึงมีมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างทางสังคมตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงมาตรการลดค่าเช่าเพื่อเป็นการเยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าเช่าในกรณีที่ผู้เช่ายังไม่เปิดให้บริการ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม ส่งผลให้รายได้ในปี 2563 ลดลง แต่ ธพส. มีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

สำหรับ ในปี 2564 ธพส. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ คือการเป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่อย่างน้อย 2 โครงการ และบริหารโครงการพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซีให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยจะดำเนินงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวันออก อาคารด้านทิศตะวันตก และอาคารสนับสนุนต่อไปในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดย ธพส. มั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนกันยายน 2566

นอกจากนี้ ?ในช่วงต้นปี?2564 ธพส. ยัง?มีแผนเตรียมเปิดประมูลงานก่อสร้าง?อาคารอเนกประสงค์?กรมสรรพสามิต? เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม? และเตรียมการก่อสร้างกลุ่มอาคาร Senior Complex ?ในระยะแรกของโครงการ?รามาฯ-ธนารักษ์? บนที่ดินราช?พัสดุ? อำเภอบางพลี จังหวัด?สมุทรปราการ? อีกทั้งเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์?แห่งใหม่ ตามที่คณะกรรมการ? ธพส.?ได้มีมติอนุมัติ?ให้ดำเนินการ?ไปแล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา