การบินไทย แจงคืบหน้าฟื้นฟูกิจการ พร้อมเขย่าโครงสร้างองค์กรระลอกใหม่

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 18:43 น.
การบินไทย แจงคืบหน้าฟื้นฟูกิจการ พร้อมเขย่าโครงสร้างองค์กรระลอกใหม่
การบินไทย เผยจัดทำแผนพื้นฟูกิจการเต็มที่-ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เหมาะสมรับการแข่งขันอุตฯการบิน หลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น ขณะนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำลังจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเตรียมเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การบินไทยยังจัดทำแผนส่วนอื่นควบคู่ไปกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนดแผนการบิน

นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบิน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คลี่คลายลง ซึ่งการดำเนินงานทั้งหลายมีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจำนวนมาก จึงต้องเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ

สำหรับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้และการกำหนดเงื่อนไขในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้น จะถูกพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการมากกว่ากรณีที่การบินไทยต้องล้มละลายอย่างแน่นอน

โดยผู้ทำแผนจะรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของเจ้าหนี้ให้มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบินไทยได้ประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นของเจ้าหนี้ประเภทต่างๆ และหากแผนฟื้นฟูกิจการถูกจัดทำขึ้นจนสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้เจ้าหนี้ได้ทราบต่อไป

นายชาญศิลป์ กล่าวว่าการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหนี้และพนักงานทุกคน และแม้ว่าปัจจุบันการบินไทยยังไม่สามารถกลับมาทำการบินได้ตามปกติ เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับแต่ละพื้นที่ก็ได้ออกข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

"การบินไทยมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะพยายามเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้ต่อไป" นายชาญศิลป์ กล่าว.