บีโอไอร่วมผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Life Science

Sponsored Content
วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 08:40 น.
บีโอไอร่วมผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Life Science
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของบีโอไอ ร่วมหารือกับกลุ่ม Thailand Life Science Cluster นำโดย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELs สมาคม Thai Bio และผู้ประกอบการชั้นนำด้านธุรกิจ Life Science เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนในธุรกิจ Life Science ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้