บีโอไอนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Sponsored Content
วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
บีโอไอนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 3 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บีโอไอ และสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และบริษัท แนบโซลูท จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจากบีโอไอ โดยมี ผศ. ภญ. ดร. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากบริษัท ซียู ฟาร์มาซี เอ็นเตอร์ไพรส์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้