พณ.กล่อมพม่ายอมเปิดด่านชายแดนเจดีย์สามองค์

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 17:35 น.
“พาณิชย์” กล่อมพม่ายอมเปิดด่านชายแดนสำเร็จ ล่าสุดที่พญาตองซูเปิดให้บริการแล้ว เตรียมรุกดันจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวรอีก 2 แห่ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พม่าได้เปิดด่านพญาตองซู ซึ่งเป็นด่านที่อยู่ตรงข้ามกับด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในด้านการค้า การขนส่ง และการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และยังถือเป็นการรวมมือกันในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

ทั้งนี้ การเปิดด่านดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ร่วมกันเมื่อช่วงเม.ย.2553 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และไทยได้เสนอให้พม่าพิจารณาเปิดด่านตองซู ที่พม่าได้ปิดมาตั้งแต่ปี 2550 และได้รับการตอบรับในที่สุด

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ไทยได้เสนอขอยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นด่านถาวรเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ 1.ด่านสิงขร-มูด่อง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งฝ่ายพม่า ได้เห็นชอบกับข้อเสนอ โดยขณะนี้ ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเปิดด่านถาวร และ 2.ด่านห้วยต้นนุ่น-บีพี 13 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งยกระดับด่านห้วยต้นนุ่น-บีพี 12 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นด่านถาวร

ไทยให้ความสำคัญในการเปิดด่านข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ของไทยในการเข้าถึงกรุงเนปิดอ เมืองหลวงพม่าด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเพียง 220 กิโลเมตร และด่านดังกล่าวจะเป็นประตูเปิด 17 จังหวัดภาคเหนือเชื่อมกับตลาดพม่าและตลาดโลก ออกสู่ทะเลที่เมืองทันเว ด้วยระยะทาง 420 กิโลเมตร

สำหรับมูลค่าการค้าไทยกับพม่า ในช่วง 10 เดือนปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 1.29 หมื่นล้านบาท  จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 5.45 หมื่นล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 7.54 หมื่นล้านบาท ขาดดุลการค้า 2.08 หมื่นล้านบาท