บิ๊กตู่แจกเงินชาวนาอีกเฉียดครึ่งแสนล้าน

วันที่ 01 ธ.ค. 2563 เวลา 10:33 น.
บิ๊กตู่แจกเงินชาวนาอีกเฉียดครึ่งแสนล้าน
บิ๊กตู่ ประธานบอร์ด นบข. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 เห็นชอบอนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วเบื้องต้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

พร้อมทั้งมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการฯและงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการณ์วงเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินที่ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งยังให้มีการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้มงวดทุกหน่วยงานต้องรายงานต่อที่ประชุมทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งถัดไป