ชัยวุฒิเข้มสั่งกรมโรงงานตรวจกากอุตฯ

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 14:35 น.
“ชัยวุฒิ” เข้ม สั่งกรมโรงงานฯ เร่งตรวจสอบปริมาณกากอุตสาหกรรม หลังพบมีกากฯเข้าระบบน้อย พร้อมให้เคร่งครัดดูแลผู้ประกอบการดำเนินการตามอีไอเอที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสรุปรายชื่อโรงงานที่เข้าข่ายกิจการรุนแรงให้เร็วที่สุด

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ว่า มอบหมายให้กรอ.ดำเนินการตรวจสอบปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดทั่วประเทศ เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีกากอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่ถูกส่งเข้าระบบ โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดประมาณ 3.7 ล้านตัน แต่เข้าระบบเพียง 2 ล้านตัน หายไป 1 ล้านตัน จึงสั่งการให้เร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วน และนำข้อมูลที่แท้จริงมารายงาน ไม่ใช่ข้อมูลจากการคาดการณ์

ทั้งนี้ กากอุตสาหกรรมหากคิดเป็นปริมาณถือว่าเข้าระบบประมาณ 80% แต่ถ้าคิดเป็นจำนวนรายแล้ว มีรายที่เข้าระบบเพียง 20% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายอีกจำนวน 23 ล้านตัน เข้าระบบ 22 ล้านตัน

“ในกรณีตรวจพบโรงงานที่ไม่ส่งกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ กรอ. สามารถดำเนินการตามกฎหมายโดยอาจสั่งให้ปรับปรุงโรงงาน หรือสั่งระงับการผลิตชั่วคราวได้ โดยให้กรอ.สรุปผลที่เป็นข้อเท็จจริงมารายงานก่อนปีใหม่ รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาด้วยว่าต้องการอะไรบ้าง” นายชัยวุฒิ กล่าว

ขณะเดียวกันยังให้ไปดำเนินการตรวจสอบสถานที่ฝังกลบ และบ่อบำบัดขยะว่ามีปริมาณเพียงพอ และตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการขนส่งหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเร่งให้มีการปรับประกาศวัตถุอันตรายใหม่ โดยให้เพิ่มเติมในสิ่งที่ควรจะเพิ่มเข้าไปในประกาศ เช่น แร่ใยหิน ของเสียที่เกิดจากการสูบน้ำมันในทะเล เป็นต้น และบางรายการให้ปรับออก เช่น เศษไม้ เป็นต้น

รวมทั้งให้กรอ.เร่งกำกับดูแลโรงงานให้ดำเนินการตามรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้แจ้งรายชื่อโรงงานที่เข้าข่าย 11 กิจการรุนแรง ที่อยู่ในการดูแลของกรอ.อย่างเร่งด่วน เนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรอ.ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูล และยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง

สำหรับกรณีผลการสำรวจทัศนะของภาคธุรกิจที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช. ) พบว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดอันดับ 4 ของหน่วยงานที่นักธุรกิจต้องจ่ายเงินพิเศษให้มากที่สุด นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น และให้ทุกฝ่ายเร่งปรับตัวทำหน้าที่ให้ดีที่สุด