เกษตรฯยันเงินถึงมือเกษตกรผู้ประสบภัยไม่เกินสิ้นปีนี้

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 13:11 น.
รมว.เกษตรฯ ยืนยันเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้เงินช่วยเหลือก่อนปีใหม่แน่

นายธีระ  วงศ์สมุทร  รมว.กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยทั้งด้านพืช และประมง ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 3 ธ.ค.53 พบว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯได้เร่งรัดตรวจสอบรายละเอียดของความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ผ่านการพิจารณาจากประชาคม  และจังหวัด   เพื่อส่งรายชื่อให้กับธกส. เพื่อให้มีการโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธกส. ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเงินช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมดได้อย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอน   

ทั้งนี้ ความเสียหายด้านพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และพืชสวน  พื้นที่ประสบภัยทั้งหมดจำนวน 11.26 ล้านไร่ กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการสำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงจำนวน 4.03 ล้านไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 9  พันล้านบาท ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงเสียหายแล้ว 1.2 แสนไร่  ความเสียหาย  15.3 ล้านบาท