เพื่อนชุมชนครบรอบ 10ปี มุ่งอุตฯเชิงนิเวศ ระดับ5

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 20:08 น.
เพื่อนชุมชนครบรอบ 10ปี มุ่งอุตฯเชิงนิเวศ ระดับ5
สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พัฒนาภาคีเครือข่าย ต้นแบบความร่วมมือรัฐ-เอกชน ตั้งเป้าขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยในการแถลงข่าวครบรอบ 10 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน  ว่า สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)  มีเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมีความสุข  ดันโมเดล“Collaborative Model” ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

การดำเนินงานในระยะต่อไป มีเป้าหมายความร่วมมือดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในระดับสูงสุด หรือระดับ “Happiness” เพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย โดยในช่วง 10 ปี มีโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านการศึกษาและสุขภาพ  การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 10 โครงการสำคัญ  ได้แก่1.  โครงการEco Industrial Town: จาก Eco Factory สู่ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบล เชิงนิเวศ    

2. โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยเริ่มให้ทุนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554   3. โครงการบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน มีบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ  9 แห่งในจังหวัดระยอง ที่สำเร็จจากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวนมากกว่า 400 คน

4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) 6. โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียน ม.6 ในจังหวัดระยองที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

7. โครงการทุนปริญญาตรีและทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดระยอง เมื่อเรียนจบแล้ว ได้กลับมาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด ได้ดูแลครอบครัว และ มีอาชีพ มีรายได้ เริ่มตั้งแต่ ปี 2554-ปัจจุบัน   8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

9. โครงการแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และ10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน x ธรรมศาสตร์โมเดล” 

สำหรับสมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) โดยการริเริ่มของ 5 บริษัท( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท