กสทช.หนุนโมเดล ‘สมาร์ท บอร์ด’ห้องเรียนออนไลน์ ยุค 5G

Sponsored Content
วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 14:52 น.
กสทช.หนุนโมเดล ‘สมาร์ท บอร์ด’ห้องเรียนออนไลน์ ยุค 5G
ในยุคของดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของโลก การศึกษาเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการศึกษาไทยในอนาคต เพราะช่วยปลดล็อคการเข้าถึงข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นเจนเนอเรชั่นถัดไปในการพัฒนาประเทศ

ความล้ำสมัยของ 5G ทำให้อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลแบบไร้สายเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์  โดยมีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด (Peak data rate) เพิ่มขึ้น 20 เท่า, อัตราการส่งข้อมูล ที่ผู้ใช้ได้รับ (User experienced data rate) เพิ่มขึ้น 10 เท่าและอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพื้นที่ (Area traffic capacity) เพิ่มขึ้น 100 เท่า

คุณสุทธิศักดิ์   ตันตะโยธิน  รองเลขาธิการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม  กล่าวว่า ในโรดแมป 5G ได้จัดทำต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ในอนาคต ที่มีใช้ Smart  Board (สมาร์ท บอร์ด) หรือจออัจฉริยะ ซึ่งเป็นจอการเรียนการสอนดิจิทัล  ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายในสาขาของโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถเรียนในวิชาเดียวกันได้ ตลอดจนมีการโต้ตอบสื่อสารผ่านระบบ 5G  

นอกจากนี้จะมีการติดตั้งโปรแกรม AI เพื่อบันทึกข้อมูลการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละคน แต่ละวิชา ตั้งแต่การเรียนปกติในแต่ละวัน ไปจนถึงการทำข้อสอบ  นำไปวิเคราะห์กับผลการเรียนในแต่ละชั้นเรียน จนสามารถบอกได้ว่า เด็กคนไหนเหมาะสมที่จะเรียนต่อด้านไหน  และควรจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต

ทั้งนี้ในเบื้องต้น จะนำสมาร์ท บอร์ด มาใช้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป  แต่ในกรณีของการติดตั้งโปรแกรม AI เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ตรงกับเป้าหมายจะนำมาใช้ประเมินการเรียนของเด็กในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6   

สำหรับแบบจำลองห้องเรียนออนไลน์นี้ ทางสำนักงาน กสทช. กำหนดแผนนำร่องทดลองใช้ให้ได้ภายในปี  2564   และเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การศึกษาของไทยมีความก้าวหน้า  ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย  และทุกสถานที่ ในโลกของยุค 5G