เกษตรฯเดินหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีในพระราชดำริ

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 12:44 น.
เกษตรฯเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีในพระราชดำริหลังผ่านสวล.  

นายธีระ วงศ์สมุทร   รมว.กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯจะเร่งเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 – 2514    ซึ่งโครงการดังกล่าว  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 53 ที่ ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานต่อจากนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น  1A หากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว กรมชลประทานจะสามารเข้าดำเนินการการสร้างโครงการต่อไป เนื่องจากได้ดำเนินการออกแบบเขื่อนหัวงานและอุโมงค์ผันเสร็จเรียบร้อยแล้ว