สำนักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัล “NACC Awards 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบ “21 ปี ป.ป.ช. สร้างสังคมยุติธรรม รวมพลัง คนไทย ไม่ทนทุจริต”

Sponsored Content
วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 น.
สำนักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัล “NACC Awards 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบ “21 ปี ป.ป.ช. สร้างสังคมยุติธรรม รวมพลัง คนไทย ไม่ทนทุจริต”
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 21 ปี ภายใต้แนวคิด “21 ปี ป.ป.ช. สร้างสังคมยุติธรรม รวมพลัง คนไทย ไม่ทนทุจริต” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย 1. รางวัลช่อสะอาด 2. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. คือ รางวัล “เพชรน้ำเอก” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รางวัลช่อสะอาด

โครงการมอบรางวัลช่อสะอาด มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัลช่อสะอาด ดังต่อไปนี้

ผลการตัดสินรางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประจำปี 2563

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 9 ราย ได้แก่

1. ละคร เรื่อง แก้วกลางดง ผลิตโดย บริษัท รักละคร จำกัด

เผยแพร่ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

2. ละคร เรื่อง เขาวานให้หนูเป็นสายลับ ผลิตโดย บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด

เผยแพร่ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

3. ละคร เรื่อง คู่ซ่าคดีป่วน ผลิตโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เผยแพร่ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

4. รายการวาไรตี้ ชาวบ้านร้านตลาด ตอน รัศมี แข : หัดขายยำสมุนไพรผัก 13 ชนิด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ผลิตโดย บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

เผยแพร่ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

5. รายการวาไรตี้ ชาวบ้านร้านตลาด ตอน ปินโต  อองตวน : หัดขายแซนวิช อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ผลิตโดย บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

เผยแพร่ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

6. ซิทคอม เรื่อง สภากาแฟ 4.0 ตอน เด็กต้มตุ๋นหลอกเงินชาวบ้าน

ผลิตโดย บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

เผยแพร่ทาง สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

7. ละคร เรื่อง ร้อยป่า ผลิตโดย บริษัท ทรัพย์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

เผยแพร่โดย สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD

8. ละครโทรทัศน์ เรื่อง ศรีอโยธยา ภาค 2 ผลิตโดย บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เผยแพร่โดย ช่องทรูโฟร์ยู 24 ทรูวิชั่นช่องเอเชียนซีรีย์ HD (225) ทรูไอดี

9. ละคร เรื่อง หลวงตามหาชน ตอน ฉลาดแกมโกง ผลิตโดย บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด

เผยแพร่ทาง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง คู่ซ่าคดีป่วน

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เผยแพร่ละครโทรทัศน์เรื่อง แก้วกลางดง, เขาวานให้หนูเป็น  สายลับ, รายการวาไรตี้ ชาวบ้านร้านตลาด ตอน รัศมี แข : หัดขายยำสมุนไพรผัก 13 ชนิด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  และตอน ปินโต  อองตวน : หัดขายแซนวิช อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, ละครเรื่องหลวงตามหาชน ตอน ฉลาดแกมโกง

3. สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เผยแพร่ซิทคอม เรื่อง สภากาแฟ 4.0 ตอน เด็กต้มตุ๋นหลอกเงินชาวบ้าน

4. ช่อง 7 HD เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง ร้อยป่า

5. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง ศรีอโยธยา ภาค 2

ผลการตัดสินรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2563

รางวัลโล่เกียรติยศ สาขาโฆษณา จำนวน 7 ราย ได้แก่

1. สมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้สร้างสรรค์และเผยแพร่โฆษณา เรื่อง แม่ปูกับลูกปู

2. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง ความรัก หรือ หน้าที่

3. บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด และบริษัท ฟีโนมีนา จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง ความรัก หรือ หน้าที่

4. บริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง แผ่นลอกสิวเสี้ยน The Original ลอกโหดเหมือนโกรธสิวเสี้ยน

5. บริษัท แซลมอน เฮาส์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง แผ่นลอกสิวเสี้ยน The Original ลอกโหดเหมือนโกรธสิวเสี้ยน

6. สถาบันพระปกเกล้า ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง หายไวๆ นะ

7. บริษัท หวัดแกมบรรจง จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง หายไวๆ นะ

ผลการตัดสินรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2563

รางวัลยอดเยี่ยม

ประเภทสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว เรื่อง “เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนปอเนาะ” (สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD)

ประเภทสื่อออนไลน์  ได้แก่ เปิดโปงขบวนการออกโฉนดฉาวพันล้านรุกป่าอ่าวนาง (เว็บไซต์ “สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org)

รางวัลชมเชย

ประเภทสื่อโทรทัศน์ ได้แก่

1.สารคดีเชิงข่าว คอลัมน์หมายเลข 7 เรื่อง “รุกที่ป่าชายเลนสร้างถนนและท่าเทียบเรือ จ.ตรัง”  

(สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD)

2. รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน “สร้างแล้วทิ้ง” (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

ประเภทสื่อออนไลน์ ได้แก่

1.ตีแผ่โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียร้าง อุทัยฯ 500 ล้าน โยงนักการเมืองดัง ก่อน ป.ป.ช. สอบ

(เว็บไซต์ “สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org)

2. รางวัลสื่อป้องกันการทุจริต

การจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สื่อ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณา ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

1. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท  ได้แก่ ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี จากผลงาน “การบ้าน” ประกอบด้วย นายนพวิชย์ ยะสาธะโร นายเควิน เวเชียง ลิม นายสยมภู ขวัญทอง

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลงาน “2฿” ประกอบด้วย นายอนิรุจ วรรณกัมมิโก นางสาวอรณิชา รื่นบุญ นายกรรณธสิทธิ์ ยอดชมญาณ

1.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท    ได้แก่ ทีม NONAME Film โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จากผลงาน “DISCOUNT” ประกอบด้วย  นางสาวศศิกานต์ ก้อนหมื่น นายภานุกร ฮกอั้น

2. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

2.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม Untitled มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “ข้างๆ ” ประกอบด้วย นายธนภูมิ อินทร์ปรางค์ นางสาววริศรา แซ่อึ้ง  นายวิธวิทย์ พอสินธ์

3. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

3.1 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000บาท      ได้แก่ SJ Production  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี จากผลงาน  “ไม่โกง Sure?” ประกอบด้วย นายปัณณวิชญ์ สาคร  นายรัชกร ธนบุญชัย นายนิติพล จันทิมา

4. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

4.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีมอับดุล Yes วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงาน “ดวลอย่างสุจริต”ประกอบด้วย นายไทโย อิชิเกะ นายธนากร สิงค์แจ่ม นายนวเมธ มณธิราลัย

5. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

5.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ได้แก่ ทีม Hully Vod studio จากผลงาน “ย้อนศรมรณะ” ประกอบด้วย นายทศพร ศรีเมือง นายวัชรพล เชิมชัยภูมิ นายนนท์ปวิธ หนูมาน้อย

5.2 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 10,000 บาท   

ได้แก่ ทีม PEA (พี-อี-เอ) จากผลงาน “แสงสว่าง” คือ นายธีรภัทร แสงเพชร 

3. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ระดับ “เพชรน้ำเอก” ประจำปี 2563

การคัดเลือกข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับ “เพชรน้ำเอก” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติงานดีเด่นและดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการที่ดีงามได้มีความภาคภูมิใจมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติยอมรับจากสังคมในการประพฤติตนและการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยมีการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทอำนวยการ/อำนวยการยุติธรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลัง

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการประเภทวิชาการ/วิชาการยุติธรรม ระดับ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และพนักงานไต่สวน ระดับสูง/พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนิตยา เจริญทรัพย์ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

กลุ่มที่ 3 ข้าราชการประเภทวิชาการ/วิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ และพนักงานไต่สวน ระดับกลาง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญยิ่ง ไชยมงคล พนักงานไต่สวน ระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

กลุ่มที่ 4 ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

กลุ่มที่ 5 ลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก   

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกประเภท