ยื่นปปช.สอบรถไฟฟ้าไทย-จีน

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 08:34 น.
ยื่นปปช.สอบรถไฟฟ้าไทย-จีน
ยื่น ปปช. สอบกรมบัญชีกลาง เหตุตีความเข้าข้างเอกชน ชิงการประมูลรถไฟไทย-จีน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 บริษัท ITD-CREC NO.10 JV ได้ยื่นหนังสือถึงป.ป.ช. ให้ตรวจสอบกรมบัญชีกลาง ฐานปฏิบัติมิชอบกรณีการประมูลงานโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

ทั้งนี้ บริษัท ITD-CREC NO.10 JV ระบุในหนังสือว่าคณะกรรมการคัดเลือกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ให้บริษัท ITD-CREC NO.10 JV เป็นผู้ชนะการประมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 9,348 ล้านบาท และ รฟท. ได้ตกลงให้ บริษัท ITD-CREC NO.10 JV เข้าทำสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้นมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมประมูล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ รฟท. ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด แต่ รฟท. เห็นว่าการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น การอุทธรณ์จึงตกไป แต่ รฟท. จะต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ขงกรมบัญชีกลางไม่รับเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว เพราะกรรมการเห็นว่าเรื่องนี้เคยพิจารณาแล้ว ทำให้เป็นประโยชน์กับบริษัทที่ยื่นอุทธรณ์

ดังนั้น ITD-CREC NO.10 JV ฐานะผู้ชนะการประมูลถูกตัดสิทธิ ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง จึงยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการพิจารณาวินิจฉัยว่าการยกเว้นข้อบังคับโดยกรมบัญชีกลางเช่นนี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อื่น โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่