"ทศพร" นั่งประธานบอร์ดปตท.ตามโผ

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:24 น.
"ทศพร" นั่งประธานบอร์ดปตท.ตามโผ
บอร์ดปตท. ตั้ง "ทศพร" อดีตเลขาสศช. นั่งประธานบอร์ดปตท.คนใหม่ แทน "ไกรฤทธิ์" ที่หมดวาระ มีระยะเวลา 4 ปี

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปตท.วันที่ 18 พ.ย. ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการปตท.คนใหม่ แทน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทช์ย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) แล้วตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2563

อย่างไรก็ ศ.พิเศษ ทศพร เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงหน่วยราชการสำคัญและมีประสบการณ์ด้านการทำงานต่อเนื่อง โดยตำแหน่งล่าสุดเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาแล้ว