เอกชนห่วงโควิดรอบ2-ค่าเงินแข็งค่าทุบส่งออก

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 15:40 น.
เอกชนห่วงโควิดรอบ2-ค่าเงินแข็งค่าทุบส่งออก
ดัชนีเชื่อมั่นฯเดือนต.ค.ขยับขึ้น 6 เดือนต่อเนื่อง หลังภาคการผลิตเริ่มฟื้นตัวตามออเดอร์สินค้า ห่วงโควิดรอบ 2 ชะลอกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลก ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า หวั่นกระทบส่งออก วอนธปท.เข้ามาดูแลให้เหมาะสม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนต.ค. 2563 อยู่ที่ระดับ 86.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.2 ในเดือนก.ย. 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทน ส่งผลให้ภาคการผลิตมีการฟื้นตัวตามอุปสงค์ในประเทศ

ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการท่องเที่ยวและการบริโภคสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าและรายได้ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่มีความรุนแรงขึ้น หลายประเทศในยุโรปประกาศล็อกดาวน์รอบ 2 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว คำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งการปิดด่านการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความล่าช้า

นอกจากนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบางรายยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากยอดขายสินค้าลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยอดขายยังไม่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนการระบาด นอกจากนี้ สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,333 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2563 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 66.9, สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ร้อยละ 57.1, อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 44.2 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 38.4 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 37.7 สำหรับดัชนีฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 91.9 จากระดับ 93.3 ในเดือนก.ย. 2563 จากปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกของไทย

ขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการส่งออกลดลง โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่า 10% จาก ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งค่าเงินบาทที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ควรจะเข้าดูแล หรือออกมาตรการเพื่อพยุงค่าเงินให้มีเสถียรภาพ

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้จัดทำข้อเสนอด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาล ประกอบไปด้วย 1.ขอให้ภาครัฐรักษามาตรฐานการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 2. ขอให้ภาครัฐเร่งรัดการจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกโครงการภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจรับเรียบร้อยเพื่อช่วยในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินภาคเอกชน และ 3. เร่งผลักดันโครงการลงทุนและโครงการก่อสร้างของภาครัฐทุกโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ