พช.ชวนช้อปกระเช้าโอทอปของขวัญปีใหม่อุดหนุนสินค้าชุมชน

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 16:16 น.
พช.ชวนช้อปกระเช้าโอทอปของขวัญปีใหม่อุดหนุนสินค้าชุมชน
กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้กระจายสู่ชมชน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย แถลงการ“รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ โดยมีน.ส.วรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการเครือข่าย OTOP พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาเป็นกระเช้าของขวัญเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน เกิดจากสติปัญญา ความขยัน ความเพียร ความอดทนเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มาผลิตเป็นสินค้าโดยรวมตัวเป็นกลุ่มโอทอป กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีสมาชิกกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ มารวมตัวกันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว ประเด็นสำคัญคือ คนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันอุดหนุน ะฉะนั้นในช่วงทุกๆโอกาส หากเรานึกถึงคนไทยด้วยกัน เราต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่คนไทยด้วยกันใช้ภูมิปัญญาผลิตขึ้นมา

ทั้งนี้ ในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป กลุ่ม OTOP Trader บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้ส่งความสุขความปรารถนาดีให้กันด้วยสินค้าโอทอป สินค้าของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สินค้าที่เป็นของคนไทยด้วยกัน การจัดงานในวันนี้เราได้จัดเทศกาลส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทุกฝ่าย สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ให้ ผู้ที่ได้รับมอบของขวัญ ให้มีความสุขและจะเป็นความสุขที่รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น อยู่บนพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมั่นคงและความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยปัจจุบันมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปจำนวน 90,289 ราย มีผลิตภัณฑ์โอทอป จำนวน 198,988 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ระดับ 3 - 5 ดาว 17,010 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) และมียอดจำหน่ายในปีงบประมาณ 2563 ถึง 258,307 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จะขอเชิญชวนให้ทุกภาคร่วมกันสนับสนุนกระเช้าของขวัญ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ได้ร่วมกันคัดสรรจาก 77 จังหวัด ซึ่งมูลค่ามีตั้งแต่หลัก 10 ถึงไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจขณะนี้ทุกจังหวัดมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของแต่ละจังหวัดให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอ และกลุ่ม OTOP, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด, OTOP Trader, และส่วนกลางสั่งซื้อได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 090-116-9541 และ 080-980-9910 หรือสามารถสั่งซื้อผ่าน WWW. OTOPTODAY.COM หรือ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนทาง www.cdd.go.th

นอกจากนั้น ปลายปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เป็นงานใหญ่ปลายปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้เลือกซื้ออย่างจุใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป