วิโนน่า คอสเมติกส์ เอสเอ็มอี ที่เริ่มจาก “จุดเจ็บปวด” ของผู้หญิง

วันที่ 08 พ.ย. 2563 เวลา 13:22 น.

“วิโนน่า” สินค้าที่ทำให้จุดซ่อนเร้น ไม่ใช่เรื่องลับ (อีกต่อไป)

ฟังแนวคิดการทำธุรกิจ ของ “คุณบี” ที่มองเห็นปัญหาของลูกผู้หญิง ไ่ม่ใช่เรื่องเล่นๆ และขอใช้ “นวัตกรรม” สมุนไพรไทย

มาต่อยอดธุรกิจจนเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลน้องสาวของผู้หญิงโดยเฉพาะ