เติมเต็มถัง!! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา 40-60 สต.

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 17:40 น.
เติมเต็มถัง!! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา 40-60 สต.
PTT Station และบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผลวันที่  5 พย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่   28.46  บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่   21.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 19.54 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  20.78 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่ 17.54 บาทต่อลิตร 

ส่วน ดีเซล -B7 อยู่ที่  21.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่18.59 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20  อยู่ที่  18.34 บาทต่อลิตร   ดีเซลพรีเมี่ยม B7อยู่ที่ 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร