พลังงาน สั่งสแกนแนวท่อก๊าซฯทั่วประเทศ อุดช่องปมท่อก๊าซระเบิด

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 13:40 น.
พลังงาน สั่งสแกนแนวท่อก๊าซฯทั่วประเทศ อุดช่องปมท่อก๊าซระเบิด
‘กุลิศ’ ตั้งคณะทำงานสั่งสำรวจพื้นที่แนวท่อก๊าซฯ ประสานกรมโยธา-ผังเมือง กำหนดพื้นที่ควบคุม ชงติดกล้องส่องพฤติกรรมคนขับรถขนน้ำมัน ป้องกันหลับใน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลัง การประชุมคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ว่าได้หารือถึงการตรวจสอบและการวิเคราะห์ 3 เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ทั้งอุบัติเหตุท่อก๊าซธรรมชาติที่จ.สมุทรปราการ อุบัติเหตุรถขนส่งบรรทุกน้ำมันที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำพูน รวมถึงพิจารณาแนวทางและมาตรการป้องกันในอนาคต

ทั้งนี้ในส่วนของอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด

นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำรวจพื้นที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำหนดพื้นที่แนว

ท่อก๊าซธรรมชาติ  ท่อน้ำมัน เร่งจัดทำระบบแจ้งเตือนให้แก่ชุมชนโดยเชื่อมต่อกับระบบ SCADA เพิ่มการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามเพื่อให้สามารถตรวจสอบภาพสถานการณ์ตามแนวท่อได้ตลอดเวลา (โดยจะเริ่มในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นสูงในเขตกรุงเทพในชั้นก่อนในระยะแรก) พร้อมให้ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/ท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมันทั้ง 2 เหตุการณ์นั้น ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบขนส่งน้ำมันนั้น กรมธุรกิจพลังงานได้มีมาตรการควบคุมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงาน จะประสานกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดมาตรการให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณห้องคนขับเพื่อติดตามสภาพพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน ป้องกันการหลับใน พร้อมทั้งจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น

“กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างหาสาเหตุโดยเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต และได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกำหนดพื้นที่แนวท่อก๊าซฯท่อน้ำมันไม่ให้มีการก่อสร้างที่อาจจะส่งผลกระทบกับ แนวท่อ และจะมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมสั่งการให้มีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว” นายกุลิศ กล่าว