ครม.ลดภาษีน้ำมันเครื่องบินกระตุ้นท่องเที่ยว

วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 17:55 น.
ครม.ลดภาษีน้ำมันเครื่องบินกระตุ้นท่องเที่ยว
ครม.อุ้มสายการบินเจอพิษโควิด-19 กระตุ้นท่องเที่ยว ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันให้ถึง 30 เม.ย. 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการสายการบิน และส่งผลให้สายการบินสามารถปรับลดค่าโดยสาร ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ครม. ได้มีมติเห็นชอบการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นจาก 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร โดยมีผลหลังเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย. 2563 จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยลดลงกว่า 80% ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้องพึ่งพากำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก ครม. จึงมีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นจาก 4.726 บาท/ลิตร ลงเหลือ 0.20 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการสายการบินลดลงและสามารถปรับลดค่าโดยสาร เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้สายการบินลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง ครม. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นลง เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการสายการบิน เพิ่มขีดความสามารถด้านการประกอบการให้สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย