นักธุรกิจไม่เชื่อมั่นศก.รอบใหม่

วันที่ 02 พ.ย. 2563 เวลา 17:37 น.
นักธุรกิจไม่เชื่อมั่นศก.รอบใหม่
ผลสำรวจความเชื่อมั่นธุรกิจ ตกลงอีกครั้งหลังจากเพิ่มติดต่อมา 5 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ 45.4 ลดลงจากเดือนก่อนเป็นครั้งแรกหลังจากปรับเพิ่มขึ้น 5 เดือนติดต่อกัน จากองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ การผลิต และ ผลประกอบการที่ลดลงเป็นสำคัญ โดยในภาคการผลิต ดัชนีฯ ปรับลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 50 อีกครั้งหลังจากที่เพิ่งแตะระดับ 50 ได้ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดลงของดัชนีฯ ในเกือบทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนและการจ้างงานลดลงมาก กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มผลิตเหล็กที่ความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อ การผลิต และ ผลประกอบการปรับลดลงอย่างมีนัย

สำหรับภาคที่มิใช่การผลิต ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนเช่นกัน และต่ำกว่า 50 ในเกือบทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารที่ความเชื่อมั่นด้าน ผลประกอบการและการจ้างงานลดลงและอยู่ในระดับต่ำมากในเดือนนี้ สะท้อนถึงมุมมองของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เห็นว่ายัง ไม่คุ้มที่จะกลับมาเปิดให้บริการและลดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 50.3 ตามความเชื่อมั่นในภาคการผลิตที่ปรับลดลงจากกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์และกลุ่มผลิตเหล็ก ขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่การผลิตใกล้เคียงกับเดือนก่อน

อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ยังอยู่เหนือระดับ 50 ได้เป็นเดือนที่ 3 และดัชนีฯ ย่อยของธุรกิจเกือบทั้งหมดอยู่สูงกว่าระดับ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวในอนาคต ยกเว้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ดัชนีฯ ยังอยู่ต่ำกว่า 50 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าผู้ประกอบการ กลุ่มนี้ยังคงมีมุมมองที่แย่ลงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน