เจ้าหนี้บินไทยรีบยื่นขอรับชำระเหลือเวลาอีก 5 วัน

วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 11:50 น.
เจ้าหนี้บินไทยรีบยื่นขอรับชำระเหลือเวลาอีก 5 วัน
“ชาญศิลป์” เตือนเจ้าหนี้การบินไทยเร่งยื่นคำขอรับชำระหนี้ ได้ภายใน 2 พ.ย.นี้ เท่านั้น หวั่นเสียสิทธิ์ตามกฏหมาย เร็วๆนี้เตรียมชี้แจงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 นั้น ทางกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหนี้ของการบินไทย จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยจะสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายในวันที่ 2 พ.ย. นี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดก่อน

ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code  หากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ก็สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1

2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย   (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1)

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (สำหรับหุ้นกู้)

อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยระบบรับคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์จะปิดในวันที่ 2 พ.ย. เวลา 16.30 น. ส่วนจุดบริการช่วยเหลือข้างต้นเปิดในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

นอกจากนี้ เจ้าหนี้จะต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ เอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจ) เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ (เช่น สำเนาใบหุ้นกู้ สำเนาสัญญา สำเนาใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้) เป็นต้น เจ้าหนี้ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกท่าน

ทางการบินไทยขอเน้นย้ำเตือนให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิในการได้รับชำระหนี้ตามกฎหมาย

สำหรับในขั้นตอนต่อไป การบินไทยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป โดยการบินไทยมีความมุ่งมั่นจะดูแลเจ้าหนี้ทั้งหลาายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างเต็มความสามารถ ในส่วนลูกค้าของการบินไทยสามารถติดตามข่าวสารและรับทราบสิทธิต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย www.thaiairways.com