แวะปั๊มก่อนกลับบ้าน พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 30 สต.

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 17:04 น.
แวะปั๊มก่อนกลับบ้าน พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 30 สต.
PTT Station   และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิด คงเดิม มีผลวันที่  20 ต.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน  อยู่ที่  28.96  บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่  21.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 20.04 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91   อยู่ที่  21.28 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี  85  อยู่ที่ 17.84 บาทต่อลิตร  

ส่วนดีเซล-B7   อยู่ที่  21.89 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10  อยู่ที่ 18.89 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20  อยู่ที่ 18.64  บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7  อยู่ที่  26.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร