ช้อปดีมีคืนกระตุ้นศก.โต0.3%

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 15:17 น.
ช้อปดีมีคืนกระตุ้นศก.โต0.3%
ทุ่มภาษีหมื่นล้าน ดันช้อปดีมีคืนซื้อของหักลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นบาท ดันศก.โต 0.3%

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานและเห็นชอบโครงการช้อปดีมีคืนที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ประชาชนสามารถนำรายจ่ายที่ไปซื้อสินค้าร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) มาหักลดหย่อยภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท เริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563

สำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืน จะต้องไม่เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย และต้องไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง

ทั้งนี้ สินค้าที่ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ แก่

1) ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

2) ค่ายาสูบ

3) ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

4) ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

5) ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6) ค่าบริการจัดนำเที่ยว

7) ค่าที่พักในโรงแรม ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอนุชา กล่าวว่า โครงการช้อปดีมีคืน ผู้ใช้สิทธิต้องซื้่อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีแวต และต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน จากฐานข้อมูลปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ 3.7 ล้านคน รัฐสูญรายได้ 1.4 หมื่นล้านบาท แต่จะมีเงินจากการซื้อสินค้าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.1 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ทำให้จีดีพีปี 2563 เพิ่ม 0.3%