พช.ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายสินค้าในตลาดออนไลน์

วันที่ 04 ต.ค. 2563 เวลา 12:39 น.
พช.ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายสินค้าในตลาดออนไลน์
กรมการพัฒนาชุมชนติดอาวุธทางปัญญาผู้ประกอบการ OTOP ติวเข้ม 608 ราย  สินค้ากว่า 1,000 รายการเตรียมผลักดันสู่ตลาดออนไลน์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้และช่องทางการจำหน่ายลดลง กรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP   ดังนั้น จึงผนึกกำลังประชารัฐในการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์  โดยได้ความร่วมมือจากแพลตฟอร์มชื่อดัง อาทิ Shopee , JD Central ในการนำสินค้า OTOP ไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีโครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์  OTOP Next Normal 2020 ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ที่ https://shopee.co.th/otop ระหว่าง 11 กันยายน - 9 ธันวาคม 2563

นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online”  จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 152 คน รวม 608 คน จากผู้ประกอบการ OTOP ทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน –  2 ตุลาคม 2563  โดยการให้ความรู้ เทคนิค กระบวนการนำสินค้าขึ้นวางขายบนโลกออนไลน์ ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยระหว่างการฝึกอบรมฯ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า ระหว่างที่วิทยากรบรรยายและให้ทดสอบการทำ Content เพียง 5 นาที ผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดสั่งจองสินค้าหลายหมื่นบาท

“กรมการพัฒนาชุมชนมีแผนที่จะขยายฐานการจำหน่ายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงส่งเสริมให้เครือข่าย OTOP/OTOP เทรดเดอร์ของแต่ละจังหวัด และนักการตลาดรุ่นใหม่ให้มีส่วนช่วยในการนำสินค้า OTOP ไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์อื่นๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ทั้งยังร่วมมือกับเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์  มีการส่งเสริมครูโรงเรียน OTOP ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ด้วยการบรรจุหลักสูตรการตลาดออนไลน์ในโรงเรียน OTOP ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเราสนับสนุนผลักดันช่วยพี่น้อง OTOP ในทุกมิติ เพื่อให้มีรายได้และจับมือฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยสัดส่วนการจำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์และออฟไลน์  ได้ตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2564 นี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ด้าน น.ส.ทรรศิวรรณ จันทรักษ์ ตัวแทนกลุ่มกาแฟคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ กล่าวว่า ตนเองขายผลิตภัณฑ์กาแฟโดยต่อยอดจากคุณแม่ โดยเริ่มขายจากการส่งไลน์หาเพื่อนๆ เพื่อนก็จะนำไปขาย พอประสบกับสถานการณ์โควิด ทำให้ยอดขายตกต่ำ ต่อมากรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้ โดยการไลฟ์สดขายของนำผลิตภัณฑ์ขึ้นเว็บไซต์ OTOP Today และได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองครั้งนี้ด้วย  จึงนับเป็นการต่อยอดการขายออนไลน์ ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก และยังทำให้มีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในช่วงเกิดวิกฤตอีกด้วย 

ทั้งนี้ นอกจากการติดอาวุธด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP แล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังได้ส่งเสริมแนวทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยได้พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.otoptoday.com ซึ่งเป็น web link จำหน่าย OTOP ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Facebook Fanpage OTOP Today และ Facebook Group OTOP Today ฝากร้านขายของ มีการจัดจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 237 อัตรา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์หลักของกรมได้ที่ www.otoptoday.com