พานาโซนิครับเยาวชน3จว.ใต้เข้าทำงาน

วันที่ 06 ธ.ค. 2553 เวลา 09:44 น.
พานาโซนิครับเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการอบรมกับกอ.รมน.เข้าทำงาน1,000อัตรา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์ที่ จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯ จำนวน 1,000 อัตรา โดยรับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการญาลันนันบารู ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เท่านั้นในตำแหน่ง งานพ่นทราย, งานเคลือบเทฟลอน, งานอบเทป, งานเติมสารเคมี, ส่วนค่าตอบแทน เฉลี่ยเดือนละประมาณ8,000 – 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

ดังนั้น เยาวชนญาลันนันบารู ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่สนใจสมัครเข้าทำงาน ติดต่อได้ที่หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาสภายในวันที่ 15 ธ.ค. 53 เพื่อพิจารณาคัดเลือก และคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ และดำเนินการจัดส่งไปทำงานต่อไป