สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบทั่วประเทศ

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 19:07 น.
สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบทั่วประเทศ
นายกสั่ง จัดระเบียบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบทั่วประเทศ หลัง ป.ป.ช. รายงานผู้ประกอยการทั้งเอกขนและรัฐทำผิดกฎหมาย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะการจัดระเบียบสายสื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคม โดย ป.ป.ช. เห็นว่ารัฐบาลควรให้นโยบายและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าทั้งของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งพันกันมั่วไปหมด ทำให้เกิดอันตรายกับประชาชน

สำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดระเบียบ ให้ยึดต้นแบบซอยพหลโยธิน 8 หรือ ซอยสายลม เขตพญาไท เป็นต้นแบบในการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมทั่วประเทศ โดยให้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่จะบูรณาการข้อมูลและจัดทำแผนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ป.ป.ช. รายงานว่า ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม มีทั้งของเอกชน และของรัฐวิสาหกิจ ส่วนมากได้ละเมิดปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการพาดสายและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการพาดสายสื่อสารโดยไม่มีการรวบสายให้เป็นระบบระเบียบ ไม่มีการใช้สายตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังมีการนำสายสำรองไปม้วนทิ้งไว้บนเสาไฟฟ้า ทำให้สายที่ไม่ได้ใช้เป็นสายชำรุดไม่มีการรื้อถอน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามที่ ป.ป.ช. เสนอมาโดยเร็ว ในส่วนพื้นที่ไหนทำได้ก็ให้ดำเนินการไปก่อน