สั่งเร่งลงทุนแสนล้าน เนรมิตทางหลวง-มอเตอร์เวย์ภาคใต้ แก้รถติด

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 18:20 น.
สั่งเร่งลงทุนแสนล้าน เนรมิตทางหลวง-มอเตอร์เวย์ภาคใต้ แก้รถติด
"ศักดิ์สยาม"ลุยโปรเจ็คโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ลงทุนกว่า 1 แสนล้าน ปักธงวาง 5 แนวทาง ต้องแก้รถปัญหาจราจร สร้างถนน-มอเตอร์เวย์เชื่อมกทม.-ลงใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม เปิดเผยหลังร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงและแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนและการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ โดยมอบนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งผ่าน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี

สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงในเส้นทางสู่ภาคใต้ มี 5 แนวทาง ได้แก่ 1.คลี่คลายปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนก.พ. 2561 2.เร่งรัดก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว โดยมีรูปแบบก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ยกระดับบนถนนพระราม 2 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ขนาด 6 ช่องจราจร ระบบเก็บค่าผ่านทางใช้เทคโนโลยี AI “ระบบ M-Flow” วงเงินลงทุนรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยช่วงบางขุนเทียน - เอกชัยจะแล้วเสร็จในปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดถึงบ้านแพ้วภายในปี 2567

3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม - ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร(กม.) มีรูปแบบก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ขนาด 4 ช่องจราจร ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ใช้ระบบ"M - Flow"พร้อมมีที่พักริมทาง 5 แห่ง วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 7.9 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติโครงการในรูปแบบ PPP แผนดำเนินงานก่อสร้างระหว่างปี 2565 - 2568

4. โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาวบรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รวมระยะทาง 36.8 กม. ใช้วงเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,650 ล้านบาท ได้รับงบประมาณในการออกแบบรายละเอียดในปี 2564 และขอตั้งงบประมาณก่อสร้างในปี 2566 คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568 โดยแบ่งช่วงดำเนินการ เป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ช่วงสามแยกวังมะนาว - บ้านหนองลังกา ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร รวมทางแยกต่างระดับ

ตอนที่ 2 ช่วงบ้านหนองลังกา - บ้านห้วยศาลา ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3206 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร

ตอนที่ 3 ช่วงบ้านห้วยศาลา - สี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 14.9 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3510 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร

5. การปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำแบบสะพานคู่ กว้างข้างละ 3 ช่องจราจร ได้รับงบประมาณเพื่อสำรวจออกแบบและศึกษา EIA ในปี 2564 คาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างในปี 2566 พร้อมแล้วเสร็จในปี 2568 อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม จะเร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถที่เพิ่มสูงขึ้น เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกับพื้นที่ภาคใต้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

บทความแนะนำ