กฟผ.ยึดอกพร้อมไม่รับโบนัส 2 ปี ช่วยคนไทยเดือดร้อนจากโควิด

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 20:19 น.
กฟผ.ยึดอกพร้อมไม่รับโบนัส 2 ปี  ช่วยคนไทยเดือดร้อนจากโควิด
กฟผ.เดินหน้าลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดภาระประชาชนเดือดร้อนจากโควิด เล็งงดจ่ายโบนัส 2 ปี กันเงินส่งคืนคลัง

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19? โดยเฉพาะการลดอัตราผลตอบแทนการลงทุน? ? รวมทั้งการพิจารณาอัตราผลตอบแทนส่งคืนรัฐ ที่เรียกร้อยละ35-45 ของกำไรสุทธิ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากมีการปรับวงเงินการลงทุน

ทั้งนี้เบื้องต้น กฟผ.จะร่วมเสียสละ ไม่รับโบนัสประมาณ 2 ปี จากผลประกอบการปี 2563-2564 เพื่อให้ภาครัฐมีวงเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน  

ด้านปริมาณสำรองไฟฟ้าที่สูงร้อยละ 40 จะพิจารณาเสนอให้ปลดระวางโรงไฟฟ้าที่ใกล้หมดอายุสัญญา ซื้อขาย (พีพีเอ) ทั้ง ของ กฟผ. และภาคเอกชน โดยปลดล่วงหน้า 3 ปี  ซึ่งก็จะทำให้สำรองไฟฟ้าด้วยรวมลดลง และเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำลง

“อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ทางกฟผ.จะพิจารณาหลายด้านพร้อมๆกันทั้งลดสำรองไฟฟ้า การนำเงินคืนส่งรัฐ ผลกำไรจากเกณฑ์อัตราผลตอบแทนการลงทุน( ROIC) ซึ่งพนักงาน กฟผ.พร้อมเสียสละ ไม่รับโบนัสอย่างต่ำ 2 ปี”