ค้าขายไทยเมียนมาต่ำ1แสนล้าน2ปีติด

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 07:47 น.
ค้าขายไทยเมียนมาต่ำ1แสนล้าน2ปีติด
คุมเข้มพรมแดนเมียนมาคุมโควิด-19 กระทบค้าขายไทยเมียนมาปี 2563 ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า การที่ทางการเมียนมาออกประกาศจำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าและกำหนดให้ต้องเปลี่ยนมาใช้คนขับรถชาวเมียนมาเท่านั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนบริเวณด่านแม่สาย จ.เชียงราย ที่เมียนมาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าประเทศได้วันละ 6 คัน มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้การส่งออกของไทยชะงักงันในระยะสั้น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพาการค้าระหว่างกัน ซึ่งถ้าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย มาตรการคุมเข้มระหว่างพรมแดนคงผ่อนปรนลงได้ในระยะอันใกล้ โดยในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยผ่านด่านนี้มีมูลค่า 6,549 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13% ของการส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมา สินค้าสำคัญของไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการขนส่งผ่านช่องทางนี้ ได้แก่ สินค้าเพื่อการก่อสร้าง น้ำมัน และสินค้าอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วจากปัญหา COVID-19 ที่มีมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาหดตัว 14.2% (YoY) มีมูลค่าส่งออก 51,400 ล้านบาท

ด้วยสถานการณ์ในภาพรวมที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกชายแดนของไทยไปเมียนมาปี 2563 จะเป็นอีกปีที่ยากลำบาก มีความเป็นไปได้ว่าจะหดตัวในระดับเลขสองหลักไม่น้อยกว่า 10% และทำให้มูลค่าส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาลดลงไปแตะระดับต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท เป็นปีที่ 2 และถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดในจุดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด่านแม่สอด จ.ตาก หรือด่านระนอง จ.ระนอง คงยิ่งซ้ำเติมการส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาให้หดตัวมากขึ้นอีก