ลุ้นเกณฑ์ใหม่โรงไฟฟ้าชุมชนคลอดเดือนต.ค.นี้

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 14:41 น.
ลุ้นเกณฑ์ใหม่โรงไฟฟ้าชุมชนคลอดเดือนต.ค.นี้
"สุพัฒนพงษ์" เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน รอเกณฑ์ใหม่ประกาศรับซื้อภายในปีนี้ คาดนำร่องรับซื้อได้ 100-200 เมกะวัตต์ ย้ำชัดชุมชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนกล่าวว่า ในเรื่องการประกาศหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน คาดจะแล้วเสร็จและประกาศได้ในเดือนต.ค. นี้

ทั้งนี้จะพยายามกำหนดวันในการเปิดรับยื่นโครงการซื้อข่ายไฟฟ้าให้ทันภายในปีนี้ โดยเหตุผลที่หลักเกณฑ์ออกมาล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องขอเวลาในการศึกษาหลังเข้ามารับตำแหน่งงานที่ดูแล ซึ่งมีทั้งพลังงานและเศรษฐกิจภาพรวม

อย่างไรก็ตามยืนยันว่ายังสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเช่นเดิม และหากผู้ร่วมดำเนินโครงการกับชุมชนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถดำเนินการได้ โดยเบื้องต้นทางนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานว่าจะสามารถเปิดรับซื้อได้ 100-200 เมกะวัตต์ ส่วนในอนาคตจะเปิดรับซื้อมากกว่านี้ก็คงจะต้องไปดูความเหมาะสมต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์หลักของโรงไฟฟ้าชุมชนที่กำลังพิจารณา คือ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง ซึ่งต้องยอมรับว่า อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เป็น FIT มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจะต้องเป็นชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก และที่สำคัญพืชพลังงานที่จะรับซื้อเข้าโครงการ ต้องให้ราคาที่สูงกว่า การจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

ด้านนายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายยกเลิกโครงการพลังงานชุมชนและโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแต่อย่างใด ตามที่มีกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านี้ โดยเห็นได้จากตามแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2565) ของกระทรวงพลังงานมีเรื่องการสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการนำแหล่งพลังงานในประเทศมาใช้ และส่งเสริมพลังงานสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับรายได้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมการใช้ การลงทุนด้านพลังงานทดแทนซึ่งก็รวมถึงโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) และชีวมวลรวมอยู่ด้วย และการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน พร้อมเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน กำหนดให้เดินหน้าโครงการนำร่อง โดยมีการทบทวนหลักเกณ์ของโครงการเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน ซึ่งมีแผนงานโครงการสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านการส่งเสริมชุมชนที่ชัดเจน เช่น แผนงานโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง สถานีพลังงานชุมชน โครงการเสริมสมรรถนะโครงการเตาชีวมวล โครงการโซลาร์สูบน้ำ โครงการโซลาร์อบแห้ง และกรอบทิศทางของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะเน้นโครงการพลังงานชุมชน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างอาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในชุมชน เป็นต้น

บทความแนะนำ