พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซลลด 60 สต. เบนซินคงเดิม

วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 17:10 น.
พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซลลด 60 สต. เบนซินคงเดิม
PTT Station  และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินคงเดิม มีผล 9 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  เบนซิน 95 อยู่ที่  29.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่ 21.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 20.24 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 21.48 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่ 18.04 บาทต่อลิตร  

ส่วนดีเซล อยู่ที่ 21.19 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10  อยู่ที่ 18.19 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20  อยู่ที่ 17.94 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม  อยู่ที่ 25.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บทความแนะนำ