ออกกฏเหล็กคุมสเปคยางในมอเตอร์ไซค์ สร้างความปลอดภัยผู้ขับขี่

วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 17:35 น.
ออกกฏเหล็กคุมสเปคยางในมอเตอร์ไซค์ สร้างความปลอดภัยผู้ขับขี่
ครม.ไฟเขียวควบคุมมาตรฐานยางในรถมอเตอร์ไซค์ ใครผลิต นำเข้า ต้องยื่นขออนุญาต หลังพบสินค้าหลายยี่ห้อไร้มาตรฐานราคาถูก ด้านพาณิชย์ แนะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบก่อนบังคับใช้กฏหมาย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด(จักรยานยนต์เบา) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ จะมีผลทำให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จะต้องขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์และมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางใน และป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายางในที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากต่างประเทศ

ปัจจุบันพบว่ามีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ซึ่งมีราคาถูก และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นเพื่อให้ยางในรถจักรยานยนต์ที่ออกสู่ท้องตลาดเป็นยางที่มีคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดมาตรฐานที่สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอความเห็นว่า ไม่ขัดข้องต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว แต่ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายได้ทราบก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้

บทความแนะนำ