สั่งค่ายมือถือดูแลสัญญาณพื้นที่น้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชน

วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 15:40 น.
สั่งค่ายมือถือดูแลสัญญาณพื้นที่น้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชน
กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลโครงข่ายมือถือพื้นที่น้ำหลากจ.แพร่-น่าน ให้พร้อมใช้งาน เตรียมสำรองไฟฟ้าและทีมซ่อมบำรุงตลอด 24 ชม.

นายไตรรัตน์    วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการสำนักงานณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รักษาการ แทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท และทีโอที ให้ดูแลโครข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนในพื้นที่น้ำหลาก จ.แพร่ - น่าน ให้พร้อมเพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ไม่ติดขัด และให้เตรียมเครื่องสำรองไฟ และทีมซ่อมบำรุงไว้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานไม่ได้

ทั้งนี้กสทช. เข้าใจถึงความจำเป็นในการสื่อสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ ดังนั้น หากเกิดปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ในพื้นที่จ.แพร่ - น่าน ที่ประสบปัญหาน้ำหลากในขณะนี้ ประชาชนสามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)