แวะปั๊มก่อนเข้าบ้าน พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 30 สต.

วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 17:10 น.
 แวะปั๊มก่อนเข้าบ้าน พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 30 สต.
PTT Station  และบางจากประกาศ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 14 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่ ดังนี้ เบนซิน95 อยู่ที่ 29.36 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 21.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 20.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  21.68 บาทต่อลตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่  18.19 บาทต่อลิตร  

ดีเซล อยู่ที่ 22.29 บาทต่อลิตร ดีเซล- B10 อยู่ที่ 19.29 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 19.04 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่  26.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร